بیمه insurance شخص ثالثبیمه insurance شخص ثالث : چه نوع خسارت هایی در بیمه شخص ثالث به زیان دیدگان حادثه پرداخت می شود؟

·  خسارت های مالی : جبران زیان های مالی که به اشخاص ثالث (زیان دیدگان حادثه ) وارد می شود.
·  خسارت های جانی:
1-دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه نامه
2-هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه،شکستگی،نقص عضو و از کارافتادگی(جزئی یا کلی ، موقت یا دائم)

بیمه insurance شخص ثالث, نرخ بیمه ثالث خودرو, قیمت بیمه ثالث خودرو, سفارش آنلاین بیمه ثالث خودرو اینترنتی, بیمه ثالث خودرو car قسطی

http://bimesales.com