بیمه بدنه خودرو car-insurance, نرخ بیمه بدنه خودرو, قیمت بیمه بدنه خودرو, سفارش آنلاین بیمه بدنه خودرو اینترنتی, بیمه بدنه خودرو قسطیبیمه Car insurance بدنه خودرو - در بیمه بدنه خودرو پوششهای اصلی بیمه ایران شامل چه مواردی است ؟

· حادثه (کلی و جزئی)
· واژگون شدن خودرو
· حریق (آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار)
· برخورد دو وسیله نقلیه به هم یا برخورد با یک جسم ثابت یا متحرک
· برخورد اشیاء به اتومبیل (اتومبیل در حال حرکت و سکون)
· سقوط خودرو
· سرقت کلی خودرو

 

بیمه بدنه خودرو car-insurance, نرخ بیمه بدنه خودرو, قیمت بیمه بدنه خودرو, سفارش آنلاین بیمه بدنه خودرو اینترنتی, بیمه بدنه خودرو قسطی

http://bimesales.com