بیمه بدنه خودرو car-insurance, نرخ بیمه بدنه خودرو, قیمت بیمه بدنه خودرو, سفارش آنلاین بیمه بدنه خودرو اینترنتی, بیمه بدنه خودرو قسطیبیمه Car insurance بدنه خودرو - در بیمه بدنه خودرو آیا میتوان بیمه را به اتومبیل دیگری انتقال داد ؟

مایل به انتقال بیمه نامه بدنه خودرو جدید خود باشید: در این صورت، بیمه ایران پس از کم کردن حق بیمه بدنه خودرو اول ،بابت مدت زمان سپری شده ، بیمه نامه دیگری با همان تسهیلات برای اتومبیل جدید شما صادر خواهد کرد. در نتیجه شما می توانید تخفیفات بیمه نامه خود رابه اتومبیل جدید منتقل نمایید.

2)مایل به انتقال بیمه نامه بدنه به مالک جدید اتومبیل خود باشید : در صورتی بیمه نامه بدنه خودرو مالک جدید، قابل انتقال خواهدبود که مالک جدید ، به تعهدات بیمه نامه در قبال شرکت بیمه عمل و نسبت به پرداخت مابه التفاوت تخفیفات (اعم از عدم خسارت،گروهی یا موارد مشابه) برای مدت باقی مانده اعتبار بیمه نامه اقدام نماید.

آیا بیمه نامه در خارج ازکشور نیز قابل استفاده است ؟

بله ، شرکت بیمه ایران باصدور الحاقیه ترانزیت امکان سفر با خودروی شخصی به خارج از مرزهای ایران را برای شما فراهم می نماید.

بیمه بدنه خودرو car-insurance, نرخ بیمه بدنه خودرو, قیمت بیمه بدنه خودرو, سفارش آنلاین بیمه بدنه خودرو اینترنتی, بیمه بدنه خودرو قسطی

http://bimesales.com