بیمه بدنه خودرو car-insurance, نرخ بیمه بدنه خودرو, قیمت بیمه بدنه خودرو, سفارش آنلاین بیمه بدنه خودرو اینترنتی, بیمه بدنه خودرو قسطیبیمه Car insurance بدنه خودرو - در بیمه بدنه خودرو مدارک لازم جهت تشکیل پرونده چیست ؟ (برای پرداخت خسارت)

1-اصل و تصویر بیمه نامه های بدنه و ثالث
2-اصل و تصویر مدارک مالکیت خودرو
3-اصل و تصویر دو طرف گواهینامه
4-اصل یا تصویر برابر اصل شده کروکی مقامات نیروی انتظامی
5-عکس از مواضع آسیب دیده
6-پرداخت خسارت به هر میزان الزاما در وجه مالک خواهد بود و پرداخت خسارت بدون کروکی فقط یکبار در طول مدت اعتبار بیمه نامه میسر است .
7-بازدید سلامت خودرو پس از هر بار دریافت خسارت برای ادامه اعتبار بیمه نامه الزامیست .

بیمه بدنه خودرو car-insurance, نرخ بیمه بدنه خودرو, قیمت بیمه بدنه خودرو, سفارش آنلاین بیمه بدنه خودرو اینترنتی, بیمه بدنه خودرو قسطی

http://bimesales.com