بیمه بدنه خودرو car-insurance, نرخ بیمه بدنه خودرو, قیمت بیمه بدنه خودرو, سفارش آنلاین بیمه بدنه خودرو اینترنتی, بیمه بدنه خودرو قسطیبیمه Car insurance بدنه خودرو - در بیمه بدنه خودرو آیا شخصی می تواند مقصر حادثه را ببخشد و از بیمه بدنه خودرو خود استفاده کند ؟ 

خیر ، مبلغ خسارت از اموال شرکتهای بیمه است ودر این صورت باید مقصر را به شرکت معرفی کند و وکالت پیگیری خسارت را به شرکت بیمه منتقل کند و سپس از بیمه خود استفاده نماید که در این صورت فرانشیز مربوطه نصف خواهد شد، در هرصورت بخشش مقصر حادثه به معنای صرف نظر کردن از خسارت می باشد .

بیمه بدنه خودرو car-insurance, نرخ بیمه بدنه خودرو, قیمت بیمه بدنه خودرو, سفارش آنلاین بیمه بدنه خودرو اینترنتی, بیمه بدنه خودرو قسطی

http://bimesales.com