بیمه بدنه خودرو car-insurance, نرخ بیمه بدنه خودرو, قیمت بیمه بدنه خودرو, سفارش آنلاین بیمه بدنه خودرو اینترنتی, بیمه بدنه خودرو قسطیبیمه Car insurance بدنه خودرو - در بیمه بدنه خودرو از نظر بیمه در چه موقعی اتومبیل از دست رفته کلی تلقی می شود ؟

1-هنگامی که هزینه تعمیر و تعویض قسمتهای آسیب دیده از 70درصد مبلغ بیمه شده بیشتر باشد.
2-هنگامی که خودرو سرقت شده باشد و از اعلام آن به مراجع قضایی و انتظامی 3 ماه گذشته باشد و هنوز پیدا نشده باشد.

بیمه بدنه خودرو car-insurance, نرخ بیمه بدنه خودرو, قیمت بیمه بدنه خودرو, سفارش آنلاین بیمه بدنه خودرو اینترنتی, بیمه بدنه خودرو قسطی

http://bimesales.com