بیمه بدنه خودرو car-insurance, نرخ بیمه بدنه خودرو, قیمت بیمه بدنه خودرو, سفارش آنلاین بیمه بدنه خودرو اینترنتی, بیمه بدنه خودرو قسطیبیمه Car insurance بدنه خودرو - در بیمه بدنه خودرو در هنگام خسارت، آیا می توان هر گاه فرصت بود برای گرفتن خسارت مراجعه نمود؟

خیر ، غیر از خسارتهای جانی ، زیاندیده حداکثر می توانیم پس از پنج 5 روز وقوع حادثه را بوسیله فکس ، تلفن و یا پست سفارشی به بیمه گر اطلاع دهیم.

بیمه بدنه خودرو car-insurance, نرخ بیمه بدنه خودرو, قیمت بیمه بدنه خودرو, سفارش آنلاین بیمه بدنه خودرو اینترنتی, بیمه بدنه خودرو قسطی

http://bimesales.com