بیمه بدنه خودرو car-insurance, نرخ بیمه بدنه خودرو, قیمت بیمه بدنه خودرو, سفارش آنلاین بیمه بدنه خودرو اینترنتی, بیمه بدنه خودرو قسطیبیمه Car insurance بدنه خودرو - در بیمه بدنه خودرو چه خطرهایی تحت پوشش بیمه می باشد ؟

الف – خسارتهایی که از برخورد دو اتومبیل یا برخورد خودرو با جسم ثابت یا متحرک یا برخورد شیی دیگر با ماشین یا واژگون شدن و سقوط اتومبیل مورد بیمه
ب – خسارتهای ناشی از اتش سوزی و انفجار
ج - سرقت کلی اتومبیل

بیمه بدنه خودرو car-insurance, نرخ بیمه بدنه خودرو, قیمت بیمه بدنه خودرو, سفارش آنلاین بیمه بدنه خودرو اینترنتی, بیمه بدنه خودرو قسطی

http://bimesales.com